EKONOMICKÁ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ
EKONOMICKÝ SERVIS PODNIKATELŮ

sipka

Naše společnost získala prestižní marketingovou značku Kvalitní firma.

26.6.2013

V rámci snahy o zkvalitňování naší činnosti se naše společnost
EKOS Škvárová Radmila přihlásila do programu Kvalitní firma
– ověřeno zákazníky.
 Díky pozitivním referencím, které jsme
obdrželi od Vás, našich zákazníků, jsme byli certifikováni
prestižní marketingovou značku Kvalitní firma.
 Toto
ocenění nás nejen těší, ale zejména zavazuje udržet
a neustále zvyšovat kvalitu našich produktů i služeb. Spolu
se ziskem ocenění Kvalitní firma jsme se zavázali dodržovat
zásady kvality, stanovené v základním dokumentu asociace
– Kodexu kvality APC. Ty zahrnují zejména základní etické
normy a způsoby komunikace naší společnosti se zákazníky:

Budovat důvěru
Neklamat v reklamě
Pravdivě informovat
Být transparentní
Dodržovat dohody
Komunikovat
Chránit privátní data
Být bezúhonný

Samotnou účastí v tomto programu „jdeme se svou kůží na trh“,
neboť všichni naši zákazníci mají jedinečnou možnost
informovat certifikační autoritu v případě, kdy byli nespokojeni
a kdy podle nich byla některá ze zásad Kodexu kvality APC
porušena. Stejně tak se zákazníci mohou podílet
na udržení kvality naší společnosti a podávat doporučení
na zkvalitňování naší činnosti.

Cílem certifikace Kvalitní firma je přispět k takovému prostředí,
ve kterém si mohou subjekty na trhu důvěřovat a které tvoří
dynamický a vyspělý trh. Jsme rádi, že k takovému cíli
přispíváme i my.

goonline goonline Kvalitní firma jsme komfortní a online online podpora komunikujte zdarma komfortní služby

§ Advokátní kancelář Hyský

Pro klienty nabízíme právní služby prostřednictvím
advokátní kanceláře Hyský.

© 1995 — 2012

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn
podle autorského zákona z.č. 121/2000 Sb., zákona
o ochranných známkách z.č. 441/2003 Sb.
a obchodního zákoníku z.č. 513/1991 Sb.
a jeho další šíření jakýmkoli způsobem bez souhlasu
vlastníka je nezákonné.

Navštivte nás!

kancelář