EKONOMICKÁ SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ
EKONOMICKÝ SERVIS PODNIKATELŮ

sipka

O firmě

Firma Škvárová Radmila působí jako fyzická osoba - podnikatel na trhu již od roku 1995.

V současné době poskytujeme svým klientům z řad podnikatelské sféry komplexní a cenově dostupný servis v oblasti zpracování účetnictví a daňové evidence, mezd a personalistiky, ekonomického poradenství a zpracování všech druhů daňových přiznání včetně optimalizace daňové povinnosti. Dále zajišťujeme komplexní servis v oblasti ekonomické správy bytových domů pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva a další vlastníky nemovitostí. Provádí i zpětnou rekonstrukci účetnictví a daňové evidence.

Mezi klienty patří firmy – právnické i fyzické osoby podnikající v různých oborech , ale také neziskové organizace jako občanská sdružení, společenství vlastníků jednotek i soukromí vlastníci domu. Klientský servis obsahuje samozřejmě zdarma veškeré zastupování při kontrolách a jednáních vůči institucím - finanční úřady, správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, banky a další. Rovněž vypracování podkladů pro uzavření leasingových smluv, úvěrů apod. Spolupráce s klienty je založena na individuálním přístupu.

Účetnictví je zpracováváno na moderní výpočetní technice za pomoci kvalitního licencovaného programového vybavení. Firma dbá na odbornou způsobilost svých zaměstnanců, především jejich pravidelným proškolováním a dalším zvyšováním kvalifikace. Firma je pojištěna proti způsobené škodě.

Tři základní výhody dodavatelského zpracování účetnictví:
Základní údaje
IČ: 63164809
DIČ: CZ6962304932

Firma je registrována v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Chomutova
goonline goonline Kvalitní firma

§ Advokátní kancelář Hyský

Pro klienty nabízíme právní služby prostřednictvím
advokátní kanceláře Hyský.

© 1995 — 2012

Veškerý obsah těchto webových stránek je chráněn
podle autorského zákona z.č. 121/2000 Sb., zákona
o ochranných známkách z.č. 441/2003 Sb.
a obchodního zákoníku z.č. 513/1991 Sb.
a jeho další šíření jakýmkoli způsobem bez souhlasu
vlastníka je nezákonné.

Navštivte nás!

kancelář